Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-08-19 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-08-19


Dėl Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimo
testo klausimų patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-08-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-08-18 Nr.103-4842
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatų patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-08-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-08-18 Nr.103-4843
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-302 "Dėl Paviršinių vandens telkinių
naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: 1-2   ]
Įsigaliojo 2011-08-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-08-18 Nr.103-4845
 
Dėl funkcijų, užtikrinančių 2009 m. balandžio 23 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/31/EB dėl anglies dioksido
geologinio saugojimo, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 85/337/EEB,
direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir
Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006, nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų
įgyvendinimą, paskirstymo

Įsigaliojo 2011-08-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-08-18 Nr.103-4846
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m.
rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 472 "Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos
pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-08-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-08-18 Nr.103-4847
 
Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų
tikslinimo užbaigimo ir jų teikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Įsigaliojo 2011-08-19
Priėmė: Valstybinė miškų tarnyba
Valstybės žinios: 2011-08-18 Nr.103-4865