Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas

Informacija apie parengtą vėjo jėgainių parko Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose, Pagėgių savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo programą

2011-08-31


Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 18-1 punkto nuostata, informuoja apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio  aplinkai vertinimo programą.
Suinteresuota visuomenė pasiūlymus gali teikti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos  papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją poveikio aplinkai vertinimo subjektams ir atsakingai institucijai. Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, privalo nurodyti šią informaciją:
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.


Priedai: