Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-10-04 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-10-04


Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m.
rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą
deginančių įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių
normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-09-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-09-22 Nr.115-5424
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. D1-491 "Dėl Nevalstybinių organizacijų, kitų
juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymų dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų
ir apsaugos režimo pakeitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-09-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-09-22 Nr.115-5425
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio
23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų
patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: Druskininkų savivaldybės   ]
Įsigaliojo 2011-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-09-30 Nr.118-5550
 
Dėl Kai kurių rūšių veiklos, susijusios su ginklų ir
šaudmenų apyvarta, licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-09-30 Nr.118-5556
 
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo
Nr. 1K-465 "Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų
subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir
formų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Valstybės žinios: 2011-09-30 Nr.118-5566
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 30 d. įsakymo Nr. 214 "Dėl statybos techninio reglamento STR
1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė"
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-09-30 Nr.118-5576
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.
liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-602 "Dėl Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą detalizuojančio plano
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-09-30 Nr.118-5577
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1048 "Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams
apskaičiavimo indeksuotų bazinių įkainių 2011 m. patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-09-30 Nr.118-5580
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 ,,Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai
pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-09-30 Nr.118-5582
 
Dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m.
liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 "Dėl aplinkosaugos reikalavimų
mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-09-30 Nr.118-5583