Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-10-17 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-10-17


Administracinių bylų teisenos įstatymo 13, 46 ir 160
straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-10-01 Nr.119-5617
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio
19 d. nutarimo Nr. 61 "Dėl Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų
sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus
finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo,
naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų
tvarkymo užduočių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-10-05 Nr.120-5653
 
Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir
kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo
patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo
netekusiais galios

Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-10-05 Nr.120-5657
 
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo
Nr. 344 "Dėl Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir
jų išmokėjimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-05 Nr.120-5662
 
Dėl teisingumo ministro 2003 m. sausio 17 d. įsakymo
Nr. 14 "Dėl pažymos formų, naudojamų įteikiant procesinius dokumentus,
patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-05 Nr.120-5663
 
Dėl ieškinio atsisakymo, ieškinio pripažinimo,
sutikimo ir nesutikimo su ieškiniu formų pavyzdžių patvirtinimo
 [Priedas: Priedai   ]
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-05 Nr.120-5664
 
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 19 d.
įsakymo Nr. 362 "Dėl civilinėse bylose dėl teismo įsakymo išdavimo
naudojamų procesinių dokumentų formų patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: Priedai   ]
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-05 Nr.120-5665
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-225 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų
apgalvoto išleidimo į aplinką, pateikimo į rinką tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: 1; 8-9   ]
Įsigaliojo 2011-10-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-05 Nr.120-5674
 
Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 ir 7 straipsnių
pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalios 2012-05-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-10-08 Nr.121-5707
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo
22 d. nutarimo Nr. 1138 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-10-08 Nr.121-5723
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-283 "Dėl nenaudojamų vandens gręžinių
sutvarkymo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-08 Nr.121-5740
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo
nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-08 Nr.121-5741
 
Viešųjų pirkimų įstatymo 7, 8, 10, 22, 24, 25, 56, 74
straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 8(1), 8(2) straipsniais
ĮSTATYMAS

Įsigalios 2012-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-10-13 Nr.123-5813
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-10-13 Nr.123-5823
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1043 "Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalios 2011-12-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-10-13 Nr.123-5825
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio
28 d. nutarimo Nr. 115 ,,Dėl Darbo sutarties pavyzdinės formos
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalios 2011-12-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-10-13 Nr.123-5826
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-10-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-10-13 Nr.123-5843