Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas

2011-10-24 Pranešimas apie parengtą suskystintų gamtinių dujų terminalo Smeltės pusiasalyje poveikio aplinkai vertinimo programą

2011-10-25


Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 18-1 punkto nuostata, informuoja apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  vertinimo programą.

Suinteresuota visuomenė pasiūlymus gali teikti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui, o pasiūlymų kopijos  papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją poveikio aplinkai vertinimo subjektams  ir atsakingai institucijai. Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl planuojamos  ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, privalo nurodyti šią informaciją:
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.


Priedai: