Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių

Informacija apie priimtą sprendimą dėl 110 kv elektros perdavimo linijos Kretinga-Benaičiai statybos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

2011-12-07


Informacija apie priimtą sprendimądėl 110 kv elektros perdavimo linijos Kretinga-Benaičiai statybos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
AB „LITGRID“, A.Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, tel. 85 2782777, faks. 85 2723986, el. paštas: info@litgrid.eu.
 
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:
UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, Klaipėda, tel./faks.: 8 46 412418, mob. tel. 8698 08831, kontaktinis asmuo – Rolandas Aušra, el. paštas: pajurio.planai@hotmail.com.
 
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga-Benaičiai statyba.
 
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
110 kV elektros perdavimo liniją planuojama tiesti Klaipėdos apskrityje, Kretingos rajone, Kretingos, Darbėnų ir Žalgirio seniūnijose. Linija bus tiesiama nuo Kretingos  miesto pietryčių dalies iki Benaičių gyvenvietės rytinės dalies. Elektros linijos trasos nekerta nei valstybinių parkų, nei draustinių, nei Europos ekologinio tinklo „Natura  2000“ teritorijų. Artimiausias valstybinis parkas: Salantų regioninis parkas (už 9,35 km); artimiausi draustiniai: Sūdėnų botaninis-zoologinis draustinis (už 2,65 km),  Margininkų botaninis-zoologinis draustinis (4,75 km); artimiausios „Natura 2000“ teritorijos: Sūdėnų pievos – už 2,65 km, Senosios Įpilties apylinkės – už 3,1 km.
 
5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:
Planuojama pastatyti naują110 kV elektros perdavimo oro liniją Kretinga-Benaičiai, rekonstruoti Kretingos transformatorinę pastotę bei išplėsti Benaičių transformatorinę  pastotę, įrengti elektros linijos Kretinga-Benaičiai relinę apsaugą, automatikos ir valdymo įrenginius. Plečiantis vėjo elektrinių tinklui, nepakanka esamų 110 kV orinių  linijų pralaidumo ir vėjo jėgainės negali dirbti pilnu pajėgumu. Šios 110 kV elektros oro linijos paskirtis – sumažinti esamų orinių elektros linijų apkrovimą.
 
Linijos pradžia - Kretingos 110/35/10 kV transformatorinė pastotė, pabaiga – Benaičių 110/20 kV transformatorinė pastotė. Preliminarus linijos ilgis – apie 27 km, įtampa  – 110 kV, linija projektuojama vienagrandė. Projektuojamai elektros perdavimo linijai bus naudojamos gelžbetoninės ir metalinės atramos.
 
Elektros linijos montavimo etapai: statybos aikštelių ir privažiavimų prie numatytų atramų montavimo vietų įrengimas, pamatų atramoms montavimas, atramų surinkimas ir pastatymas, laidų ir žaibosaugos trosų su šviesolaidiniu kabeliu tempimas, kabelinių intarpų prie atramų prijungimas.  
 
Nagrinėtos alternatyvos:
Nulinė alternatyva 110 kV oro linijos Kretinga–Benaičiai nestatymas prieštarautų „Nacionalinei energetikos strategijai“ (Žin., 2007 Nr. 11-430).
 
1 trasos variantas parinktas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (toliau – EĮĮT-2007). Atstumai nuo oro linijos kraštinių laidų iki gyvenamųjų namų išlaikomi 20 metrų. Trasa kerta nedidelį valstybinės reikšmės ūkinių miškų IV grupės Balto kalno miško kraštą (38 kvartalas), taip pat ūkinių miškų IV grupės Varniškės ir  Maloniškių miškų pakraščius. Projektuojama linija turi po vieną sankirtą su 110 kV ir 330 kV esamomis oro linijomis, dvi sankirtas su geležinkeliu, sankirtą su Jauryklos,  Burkštino, Pilsupio, Skroblupio, Akmenos, Dubupio, Darbos, Kiaupiškės, Kulšės upeliais ir Tūbausių I tvenkiniu. Pirmo trasos varianto privalumas - mažiausi statybos  kaštai, trumpiausias linijos ilgis, mažiausias inkarinių atramų skaičius. Trūkumas - kerta valstybinės reikšmės mišką. Pirmo trasos varianto preliminarus ilgis - 25,86 km.
 
2 trasos variantas (siūloma alternatyva) parinktas vadovaujantis EĮĮT-2007. Atstumai nuo oro linijos kraštinių laidų iki gyvenamųjų namų išlaikomi 20 metrų. Trasa kerta privačius žemės ūkio paskirties žemėje augančius miškus ir miškų paskirties žemę, nuosavybės teise priklausančius privatiems asmenims ir valstybinio miško kraštą  (žemės sklype Nr.5654/0001:139 Rubulių miške ir nesuformuotoje valstybinėje žemėje Varniškės miške). Trasa kirs šiuos miškus: ūkinių miškų IV grupės Rubulių,  Varniškės, Šlavelių, Nausėdų, Maloniškės ir apsauginių miškų III grupės Pilalės mišką. Numatoma iškirsti iki 5 ha ploto miškų pakraščius. Valstybinės reikšmės miško  ši trasos tiesimo alternatyva nekerta. Projektuojama linija turi po vieną sankirtą su 110 kV ir 330 kV esamomis oro linijomis, dvi sankirtas su geležinkeliu ir sankirtą su  Jauryklos, Pastaunyko, Raudonupio, Burkštino, Pilsupio, Skroblupio, Akmenos, Dubupio, Darbos, Kiaupiškės, Kulšės upeliais ir Tūbausių I tvenkiniu. Antro trasos  varianto privalumas - pakankamai maži statybos kaštai, nekerta valstybinės reikšmės miškų, t.y. atsižvelgiama į VĮ „Kretingos miškų urėdija“ reikalavimą – trasa nekirsti   valstybinės reikšmės miško. Trūkumas - didesni statybos kaštai lyginant su pirmu trasos variantu ir didžiausias (kaip ir ketvirtojo varianto atveju) inkarinių atramų  skaičius. Antro trasos varianto preliminarus ilgis - 27,03 km.
 
3 trasos variantas parinktas vadovaujantis EĮĮT-2007. Atstumai nuo oro linijos kraštinių laidų iki gyvenamųjų namų išlaikomi 20 metrų. Trasa kerta nedidelį valstybinės reikšmės ūkinių miškų IV grupės Balto kalno miško kraštą (38 kvartalas) ir ūkinių miškų IV grupės Maloniškių miško pakraštį. Projektuojama linija turi po vieną sankirtą  su 110 kV ir 330 kV esamomis oro linijomis, dvi sankirtas su geležinkeliu ir sankirtą su Jauryklos, Burkštino, Pilsupio, Skroblupio, Akmenos, Dubupio, Darbos,  Kiaupiškės, Kulšės upeliais ir Tūbausių I tvenkiniu. Trečiojo trasos varianto privalumas - santykinai nedidelis inkarinių atramų skaičius. Trūkumai: kerta valstybinės  reikšmės mišką, didesni statybos kaštai lyginant su pirmuoju ir antruoju trasos variantais. Trečiojo trasos varianto preliminarus ilgis - 27,21 km.
 
4 trasos variantas parinktas vadovaujantis EĮĮT-2007. Atstumai nuo oro linijos kraštinių laidų iki gyvenamųjų namų išlaikomi 20 metrų. Trasa kerta nedidelį valstybinės reikšmės ūkinių miškų IV grupės Balto kalno miško kraštą (38 kvartalas) ir ūkinių miškų IV grupės Rubulių miško ir Maloniškių miško pakraštį. Projektuojama linija turi po  ieną sankirtą su 110 kV ir 330 kV esamomis oro linijomis, dvi sankirtas su geležinkeliu ir sankirtą su Jauryklos, Pastaunyko, Raudonupio, Burkštino, Pilsupio,  Skroblupio, Akmenos, Dubupio, Darbos, Kiaupiškės, Kulšės upeliais ir Tūbausių I tvenkiniu. Ketvirtojo trasos varianto trūkumai: kerta valstybinės reikšmės mišką,  didžiausi statybos kaštai, didžiausias linijos ilgis, didžiausias inkarinių atramų skaičius. Ketvirtojo trasos varianto preliminarus ilgis – 28,38 km.
 
5 ir 6 trasos variantai techniniu požiūriu analogiški 1-4 trasos variantams, skiriasi tik trasos tiesimo kelias. Šios trasos tiesimo alternatyvos kirstų ūkinių miškų IV grupės -  Rubulių, Varniškės, Degimalio, Šlavelių, Nausėdų, Maloniškės ir apsauginių miškų III grupės Pilalės mišką. Šios elektros linijų trasos kirstų Jauryklos, Pastaunyko,  Raudonupio, Burkštino, Pilsupio, Skroblupio, Akmenos, Dubupio, Darbos, Kiaupiškės, Kulšės upelius ir Tūbausių I tvenkinį. Penktojo ir šeštojo trasų variantų trūkumas:  kerta vieną gyvenamąjį namą ir į trasų apsaugos zoną įeina keli gyvenamieji sklypai. Lyginant su 2 alternatyva, kerta vienu mišku daugiau, t.y. Degimalio mišką. Penktojo  trasos varianto preliminarus ilgis - 27,1 km. Šeštojo trasos varianto preliminarus trasos ilgis - 27 km.
 
Išanalizavus visas alternatyvas, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) pasirinko antrąjį trasos variantą.
 
6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti aprašymas:
6.1. Norint išvengti poveikio aplinkai, numatoma tinkamai įrengti laikinas statybų aikšteles: įrengti jas tik pažeistose, urbanistinėse arba agrarinėse teritorijose, t.y. ten kur  buvusios sąlygos ir augalija gali būti atkuriama per trumpą laiką. Numatoma vengti važinėti per natūralias buveines, naudotis žemės ūkio paskirties žemėmis ar jau egzistuojančiais keliais. Laikinos statybos aikštelės nebus įrengiamos miško žemėje.
 
6.2. Siekiant išvengti galimo poveikio vandens telkiniams (upeliams, kanalams, tvenkiniams) elektros linijos statybos metu planuojama neįrengti statybos aikštelių ir  nestatyti elektros linijos atramų vandens telkinių apsaugos juostose, upelių šlaituose bei gamtinio karkaso pagrindiniame migracijos koridoriuje ties Akmenos upe ir  Tūbausių I tvenkiniu.
 
6.3. Natūraliose buveinėse (miškų ūkio paskirties žemėje), siekiant sumažinti sunaikinamos buveinės plotą, būtina naudoti stulpinio tipo (stiebo) atramas, nes jos užima  mažesnį plotą nei karkasinio tipo atramos. Karkasinės atramos gali būti naudojamos ten, kur yra technologinė būtinybė, t.y. trasos posūkio vietose. 
 
6.4. Prie Rubulių ir Degimalio miško pakraščių besišliejančiose atvirose augavietėse (po jau esančiais elektros laidais) yra susidariusios sąlygos įsikurti retoms rūšims (pvz., dėmėtoji gegūnė) bei maitintis ir gyventi vabzdžiams ir gyvūnams. Vykdant elektros oro linijos trasos tiesimo darbus šiose vietose numatoma vengti sunkiasvorės  technikos, nenaikinti žolinės dangos, neardyti dirvožemio paviršiaus, augančius krūmus ir medžius kirsti rankiniu būdu. Kertant medžius Nausėdų miške,   rekomenduojama palikti medyne augančius kadagius.
 
6.5. Rubulių miške, kairėje miško pusėje esančioje proskynoje (kur yra dabartinė elektros linija), kurioje dėl antropogeninio poveikio (dirvožemio sustumdymo)  susiformavęs laikinai užliejamos pievos fragmentas, miško kirtimas bus vykdomas jau įšalus gruntui.
 
6.6. Siekiant sumažinti poveikį biologinei įvairovei, numatoma miško kirtimo bei kitų statybos darbų nevykdyti paukščių ir žinduolių veisimosi metu, t.y. kovo-liepos mėn.
 
6.7. Elektros linijų neigiamą poveikį paukščiams numatoma sumažinti didinant laidų vizualizaciją. Paukščių susidūrimų požiūriu rizikingose vietose planuojama ant laidų  kabinti ryškesnius ir geriau matomus objektus: rutulius, plokšteles, kitur, kur susidūrimų tikimybė mažesnė – paprastesnius markerius. Šios vietos bus nustatytos atlikus paukščių žūties monitoringą.
 
6.8. Už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis ir miško iškirtimą bus kompensuojama LR miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr.96-1872) nustatyta tvarka.  Kompensavimo priemones vykdys planavimo organizatorius – AB „LITGRID“.
 
6.9. Atlikus elektros linijos montavimo darbus, bus sutvarkomas gerbūvis, plastikas, metalo laužas ir kitos atliekos iš teritorijos bus pašalintos pagal sudarytas sutartis  su nustatyta tvarka registruotais atliekų tvarkytojais.
 
6.10. Rekonstruojant pastotes, rengiant techninius projektus numatoma suprojektuoti visas būtinas prieštriukšmines priemones, kad į aplinką sklindantis triukšmas  neviršytų Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamų  ribinių dydžių artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.
 
6.11. Siekiant išvengti konfliktų dėl projektuojamos elektros perdavimo linijos apsaugos zonos apribojimų, su žemės sklypų savininkais,kurių žemės sklypus kirs  projektuojama 110kV elektros perdavimo linija, bus pasirašomos sutartys dėl servituto nustatymo elektros linijos statybai, aptarnavimui ir naudojimui bei apsaugos  zonos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir nuostolių atlyginimo.
 
7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados:
7.1. Kretingos rajono savivaldybės administracija 2011-11-04 raštu Nr.(6.23)-D3-4513 derino PAV ataskaitą ir 2011-11-24 raštu Nr.(6.23)-D3-4832 informavo, kad pritaria planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
 
7.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2011-10-20 raštu Nr.1.10-17-69 pritarė PAV ataskaitai ir  2011-11-18 raštu Nr. 1-17-88 informavo, kad pritaria planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.
 
7.3. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2011-11-07 raštu Nr. (7.13.)-V4-3079 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje.
 
7.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2011-10-27 raštu Nr. (13.3)2KL-52 derino PAV ataskaitą ir 2011-11-18 raštu  Nr. (13.3)2KL-55 informavo, kad neprieštarauja planuojamai ūkinei veiklai.
 
Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė planuojamai ūkinei veiklai.
 
8. Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą:
Pranešimas apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą buvo paskelbtas 2010-12-28 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“ ir  2010-12-29 Kretingos rajono laikraštyje „Švyturys“ bei Kretingos rajono savivaldybės Kretingos, Darbėnų ir Žalgirio seniūnijų skelbimų lentose. Per teisės aktuose  nustatytą terminą suinteresuota visuomenė PAV dokumentų rengėjams (užsakovui) bei PAV subjektams ar atsakingai institucijai pasiūlymų dėl planuojamos ūkinės veiklos nepateikė.
 
Pranešimas visuomenei apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita buvo išspausdintas 2011-09-16 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos  žinios“ ir 2011-09-17 Kretingos rajono laikraštyje „Švyturys“. Informacija apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo paskelbta Kretingos rajono savivaldybės  Kretingos, Darbėnų ir Žalgirio seniūnijų skelbimų lentose. PAV ataskaitos viešas pristatymas visuomenei įvyko 2011-09-30 1400 val. Kretingos savivaldybėje, adresu  Savanorių g. 29A, Kretinga. Šiame susirinkime dalyvavo planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus atstovas ir PAV dokumentų rengėjo UAB „Pajūrio planai“ atstovas.  Per valandą nuo nustatytos viešo supažindinimo pradžios neatvyko nei vienas visuomenės atstovas.
 
Departamentas, gavęs PAV ataskaitą, 2011-11-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento internetinėje  svetainėje paskelbė visuomenei apie gautą AB „LITGRID“ planuojamos ūkinės veiklos – 110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga-Benaičiai statyba - PAV ataskaitą bei nurodė datą iki kada visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų kompetencijos klausimais, bei raštu pateikti informaciją dėl galimų pažeidimų  nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar vykdant PAV procedūras.
 
9. Priimtas sprendimas:
Atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir galimą poveikį aplinkai, planuojama ūkinė veikla – 110 kV elektros perdavimo linijos Kretinga-Benaičiai statyba – leistina pagal antrąją trasos alternatyvą, pateiktą PAV ataskaitoje.
 
Sprendimas priimtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apaugos departamento 2011-12-05 raštu Nr. (9.14.5.)-LV4-4762.
 
Su sprendimu siejamos sąlygos:
1. Atliekant 110 kV elektros linijos Kretinga-Benaičiai statybos darbus, užtikrinti PAV ataskaitoje numatytų priemonių neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti įgyvendinimą.
 
2. Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2011-11-18 raštu Nr.(13.3)2KL-55, numatyti archeologinius  tyrimus, kuriuos reglamentuoja PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (Žin., 2011, Nr.109-5162).
 
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:
1. Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė planuojamai ūkinei veiklai. Suinteresuota visuomenė buvo tinkamai, t.y. nepažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių  visuomenės informavimą ir dalyvavimą planuojamos ūkinės veiklos procese, informuota apie planuojamą ūkinę veiklą.
 
2. Planuojama elektros linija nebus tiesiama valstybinio parko, draustinio ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje.
 
3. Numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti.
 
10. Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Lietuvos Respublikos aplinkos  ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente (Klaipėda, Birutės 16, tel. (8 46) 466 456, 466 462).