Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2012 metai

2012-01-05 ((4)-LV4-14) Galutinė atrankos išvada dėl 4MW bendros galios vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos Glaudėnų kaime, Sendvario sen., Klaipėdos raj. poveikio aplinkai vertinimo

2012-01-13


Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese  tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 13 punkto nuostata, informuoja apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio  aplinkai vertinimo.


Priedai: