Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie sustabdytas planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūras

2012-01-19 Pranešimas apie UAB „REALCO“ nepavojingų atliekų naudojimo energijai gauti, Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

2012-01-19

PRANEŠIMAS APIE UAB „REALCO“ NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAUTI (KAI NUMATOMA NAUDOTI AR ŠALINTI 100 IR DAUGIAU TONŲ PER PARĄ), DUMPIŲ KAIME, DOVILŲ SENIŪNIJOJE, KLAIPĖDOS RAJONE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCEDŪRŲ SUSTABDYMĄ

2011-12-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas gavo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2011-12-28 raštą Nr. (5.1.42)-A5-6419, kuriame informuojama, kad, vadovaujantis 2010-11-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-820, Klaipėdos rajono savivavaldybės administracija nepritaria UAB „Realco“ planuojamai ūkinei veiklai – nepavojingų atliekų naudojimui energijai gauti (kai numatoma naudoti ar šalinti 100 ir daugiau tonų per parą), Dumpių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105) 8 straipsnio 9 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja priimtas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas.


Priedai: