Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2012 metai

2012-10-01 ((4)-LV4-3022) Atrankos išvada dėl UAB "Neringos vanduo" planuojamos amonio šalinimo įrenginių statybos Nidos ir Preilos-Pervalkos geriamo vandens ruošyklose poveikio aplinkai vertinimo

2012-10-02


Paskelbimo data: 2012-10-02
 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 8 punkto nuostata, informuoja apie priimtą atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio  aplinkai vertinimo.
 
Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui teikti pasiūlymus  persvarstyti atrankos išvadą. Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo, privalo nurodyti:
 
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
 
2. pasiūlymo teikimo datą;
 
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
 
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente darbo dienomis I-IV nuo 8 iki 17 val., V nuo 8 iki 15:45, adresu Birutės g.16, Klaipėdoje.


Priedai: