Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo

2012-10-24 Sprendimas dėl sprendimo dėl trijų-keturių žvalgybinių - gavybinių gręžinių ir naftos gavybos aikštelės - verslovės įrengimo ir eksploatacijos galimybių galiojimo pratęsimo

2012-11-15

paskelbimo data: 2012-11-15

 

 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr. 75-2882; 2011, Nr. 118-5582)) 13-2 punkto nuostata, informuoja apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo.


Priedai: