Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Atliekų apskaitos vykdytojams

2013-01-15 Atliekų susidarymo apskaita

2013-01-15

Atliekų susidarymo apskaita

 

 
Vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (Žin., 2011, Nr. 57-2720; 2011, Nr. 149-7006; 2012, Nr. 148-7603) 27 p. nuostatomis, atliekų susidarymo apskaitą privalo vykdyti subjektai, atitinkantys bent vieną kriterijų:
 
Įmonės, turinčios taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą;
 
Įmonės, dėl kurių vykdomos veiklos per metus susidaro daugiau nei 12 tonų nepavojingų atliekų ir (arba) 0,6 tonos pavojingų atliekų (išskyrus buitines atliekas);
 
Įmonės, atliekančios variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
 
Įmonės, turinčios 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdančios žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros ir vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus;
 
Įmonės, dėl kurių vykdomos veiklos susidaro alyvos atliekos;
 
Įmonės, užsiimančios statybos, rekonstrukcijos ir griovimo darbais.
 
Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo forma pateikta Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (Žin., 2011, Nr. 57-2720; 2011, Nr. 149-7006; 2012, Nr. 148-7603) 4 priede. Šią formą galite rasti Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje adresu: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=822d583c-fc7a-4149-99aa-e51dc9f8fe8d.
 
Vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (Žin., 2011, Nr. 57-2720; 2011, Nr. 149-7006; 2012, Nr. 148-7603) 56 p., nuo 2013 metų ūkio subjektai, kurie privalo vykdyti atliekų susidarymo apskaitą, Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitas (toliau - Ataskaitos) už 2012 m. turi teikti elektroniniu būdu (internetu) iki 2013 m. gegužės 1 d., už 2013 m ir vėlesnių metų - elektroniniu būdu (internetu) iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d.
 
Atliekų susidarymo apskaitos ataskaitos forma pateikta Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (Žin., 2011, Nr. 57-2720; 2011, Nr. 149-7006; 2012, Nr. 148-7603) 6 priede.
 
Prieš pateikiant Ataskaitą, turi būti užpildoma paraiškos registruotis e-ASTA vartotoju forma, kuri pateikiama RAAD –ui raštu, faksu ar elektroniniu paštu (siunčiant nuskanuotą dokumentą). Užregistravus įmonę e-ASTA vartotoju jai suteikiamas vartotojo vardas ir slaptažodis. Gavus prisijungimo kodą, prisijungti prie atliekų apskaitos programos galima www.gamta.lt rubrikoje - „Atliekų apskaita”.
 
Ataskaitą naudojantis e-ASTA duomenų elektroninio teikimo sistema bus galima pateikti nuo 2013 m. kovo 15 d. Išsami informacija apie ataskaitų teikimo tvarką bus paskelbta www.gamta.lt rubrikoje „Atliekų apskaita“, toliau – „e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema“ 2013 m. vasario pradžioje.
 
Pagrindinė įmonė gali suteikti teisę savo padaliniui (filialui), neturinčiam atskiro juridinio asmens kodo, naudotis pagrindinei įmonei suteiktais e-ASTA vartotojo vardu bei slaptažodžiu ir savarankiškai pateikti Ataskaitą.