Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Atliekų apskaitos vykdytojams

2013-01-15 Atliekų tvarkymo apskaita

2013-01-15

Atliekų tvarkymo apskaita

 

 
Vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (Žin., 2011, Nr. 57-2720; 2011, Nr. 149-7006; 2012, Nr. 148-7603) 38 p. nuostatomis, atliekų tvarkymo apskaitą privalo vykdyti šie atliekų tvarkytojai:
 
Įmonės, vykdančios atliekų apdorojimą;
 
Įmonės, vykdančios atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką;
 
Įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas saugančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus;
 
Įmonės, surenkančios ir (ar) vežančios atliekas;
 
pavojingųjų atliekų prekiautojai ir (ar) tarpininkai.
 
Į atliekų tvarkymo apskaitą įtraukiamos visos atliekas tvarkančių įmonių tvarkomos atliekos, atliekos, susidariusios atliekų tvarkymo metu ir atliekos, apdorotos jų susidarymo vietoje. Į atliekų tvarkymo apskaitą neįtraukiamos atliekos, susidariusios atliekų tvarkytojo veikloje, bet ne atliekų apdorojimo metu. Šioms atliekoms atskirai vykdoma atliekų susidarymo apskaita.
 
Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo forma pateikta Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (Žin., 2011, Nr. 57-2720; 2011, Nr. 149-7006; 2012, Nr. 148-7603) 8 priede. Šią formą galite rasti Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje adresu: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=822d583c-fc7a-4149-99aa-e51dc9f8fe8d
 
Vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (Žin., 2011, Nr. 57-2720; 2011, Nr. 149-7006; 2012, Nr. 148-7603) 56 p., nuo 2013 metų ūkio subjektai, kurie privalo vykdyti atliekų tvarkymo apskaitą, Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitas (toliau - Ataskaitos) už 2012 m. turi teikti elektroniniu būdu (internetu) iki 2013 m. gegužės 1 d., už 2013 m ir vėlesnių metų - elektroniniu būdu (internetu) iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d.
 
Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitos forma pateikta Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (Žin., 2011, Nr. 57-2720; 2011, Nr. 149-7006; 2012, Nr. 148-7603) 10 priede.
 
Prieš pateikiant Ataskaitą, turi būti užpildoma paraiškos registruotis e-ASTA vartotoju forma, kuri pateikiama RAAD –ui raštu, faksu ar elektroniniu paštu (siunčiant nuskanuotą dokumentą). Užregistravus įmonę e-ASTA vartotoju suteikiamas jai vartotojo vardas ir slaptažodis. Gavus prisijungimo kodą, prisijungti prie atliekų apskaitos programos galima www.gamta.lt rubrikoje “Atliekų apskaita”.
 
Ataskaitas naudojantis e-ASTA duomenų elektroninio teikimo sistema bus galima pateikti nuo 2013 m. kovo 15 d. Išsami informacija apie ataskaitų teikimo tvarką bus paskelbta www.gamta.lt rubrikoje „Atliekų apskaita“, toliau – „e-ASTA: Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema“ 2013 m. vasario pradžioje.
 
Pagrindinė įmonė gali suteikti teisę savo padaliniui (filialui), neturinčiam atskiro juridinio asmens kodo, naudotis pagrindinei įmonei suteiktais e-ASTA vartotojo vardu bei slaptažodžiu ir savarankiškai pateikti Ataskaitą.