Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2013 metai

2013-02-01 ((4)-LV4-333) Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - paslaugų, pramogų ir kaimo turizmo objektų statybos ir eksploatacijos Voveriškių k., Klaipėdos raj., - poveikio aplinkai vertinimo

2013-02-06

Paskelbimo data: 2013-02-06

 

 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 8 punkto nuostata, informuoja apie priimtą atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.
 
Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo, privalo nurodyti:
 
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
 
2. pasiūlymo teikimo datą;
 
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
 
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente darbo dienomis I-IV nuo 8 iki 17 val., V nuo 8 iki 15:45, adresu Birutės g.16, Klaipėdoje.
 


Priedai: