Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2013 metai

2013-04-11 ((4)-LV4-995) Galutinė atrankos išvada dėl komercinės ar sandėliavimo paskirties patalpų statybos ir eksploatacijos žemės sklype Tilžės g.51, Klaipėdoje, poveikio aplinkai vertinimo

2013-04-15

Paskelbimo data: 2013-04-15

 

 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 13 punkto nuostata, informuoja apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.
 


Priedai: