Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Ūkio subjektų priežiūra

2013-04-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtų sprendimų apskundimo tvarka

2013-04-23

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento priimtų sprendimų apskundimo tvarka


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23-24 straipsniais, 2012 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - Departamentas) direktoriaus įsakymu Nr. LV1-67 patvirtintu „Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente tvarkos aprašu”, skelbiame Departamente priimtų sprendimų apskundimo tvarką:

1. Asmuo, nesutinkantis su Departamento atsakymu į jo prašymą, skundą (pranešimą), arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo, skundo (pranešimo) nagrinėjimo terminą atsakymas Asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo į statymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos į statymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Administraciniam teismui.

2. Dėl Departamento Darbuotojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje Asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių į statymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238) nustatyta tvarka.

3. Asmuo, nesutinkantis su Departamento pareigūno priimtu nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje skundą gali paduoti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka apylinkės teismui per nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį Departamentą (pareigūną).