Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2013 metai

2013-06-28 ((4)-LV4-11876) Galutinė atrankos išvada dėl naftos produktais užterštų vandenų valymo Dvaro g. 24, Priekulės II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo

2013-06-28

Paskelbimo data: 2013-06-28

 

 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 13 punkto nuostata, informuoja apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.


Priedai: