Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2013 metai

2013-08-27 ((4)-LV4-2512) Galutinė atrankos išvada dėl skystų produktų saugyklų su geležinkelio pratęsimu ir vagonų iškrovimo estakados statybos ir eksploatacijos Nemuno g. 2, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo

2013-08-30

Paskelbimo data: 2013-08-30

 

 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 13 punkto nuostata, informuoja apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.


Priedai: