Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

2013-10-03 Tirpiklius naudojančių įrenginių registracija

2013-10-03

Tirpiklius naudojančių įrenginių registracija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-15 (Žin., 2013, Nr. 3-93) (toliau - Įsakymas) 2.2 punktu, veiklos vykdytojai, eksploatuojantys tirpiklius naudojančius įrenginius, kuriems privalomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 "Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos“ (toliau – LOJ tvarka) reikalavimai, iki 2013 m. spalio 30 d. privalo raštiškai kreiptis į regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – RAAD) dėl tirpiklius naudojančio įrenginio registracijos pažymėjimo atnaujinimo.

Vadovaujantis Įsakymu patvirtinto LOJ tvarkos pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 3-93) 1.4.2 punktu, veiklos vykdytojas, valdantis tirpiklius naudojančius įrenginius ar numatantis pradėti tokią veiklą, kuri nurodyta LOJ tvarkos 1 ir 2 prieduose, priklausomai nuo suvartojamo/ar numatomo suvartoti per metus tirpiklių kiekio, privalo kreiptis į RAAD dėl tokių įrenginių įregistravimo.