Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2013 metai

2013-12-12 ((4)-LV4-3739) Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - sandėliavimo statinių statybos ir eksploatacijos Kaspariškių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimo

2013-12-13

Paskelbimo data: 2013-12-13

 

 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 13 punkto nuostata, informuoja apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.


Priedai: