Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2014 metai

2014-01-10 ((4)-LV4-102) Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - naftos gavybos gręžinio Vėžaičiai-20 gręžimas ir įrengimas Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. -poveikio aplinkai vertinimo

2014-01-13

Paskelbimo data: 2014-01-10

 

 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 13 punkto nuostata, informuoja apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.


Priedai: