Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2014 metai

2014-02-13 ((4)-LV4-489) Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Ändrienas" betoninių gaminių gamybos Bažnyčios g. 14, Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. poveikio aplinkai vertinimo

2014-02-15

Paskelbimo data: 2014-02-15

 

 
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 13 punkto nuostata, informuoja apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.
 


Priedai: