Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo

2014-05-28 ((4)-LV4-1303) Sprendimas dėl AB "Klaipėdos nafta" planuojamos ūkinės veiklos - angliavandenilių garų iš geležinkelio estakadų utilizavimo (žalios naftos importo) atrankos išvados galiojimo pratęsimo

2014-06-09

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr. 75-2882; 2011, Nr. 118-5582)) 13-2 punkto nuostata, informuoja apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo.

 


Priedai: