Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-02-10 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-02-10


Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę
"Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"

Įsigaliojo 2010-02-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-06 Nr.16-785
 
Dėl Neteisėto šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimo į atmosferą ar lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus
ir kioto vienetus, paskirstymo ir panaudojimo ne pagal paskirtį akto ir
Ekonominės baudos skyrimo už neteisėtą šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimą į atmosferą ar lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus
ir kioto vienetus, paskirstymo ir panaudojimo ne pagal paskirtį nutarimo formų
patvirtinimo
 [Priedas: 1-2]
Įsigaliojo 2010-02-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-06 Nr.16-786
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 "Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo
asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-02-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-06 Nr.16-787
 
Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemos
tikslinimo

Įsigaliojo 2010-02-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-06 Nr.16-788
 
Dėl aplinkos ministro 2001 m. gegužės 21 d. įsakymo
Nr. 276 "Dėl valstybinės reikšmės vandens telkinių aplinkosauginių
kriterijų" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiais galios

Įsigaliojo 2010-02-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-06 Nr.16-789
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
vasario 23 d. įsakymo Nr. 50 "Dėl žvejybos statistikos ir kvotų naudojimo
kontrolės", jį keitusio įsakymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Žuvų išteklių departamento direktoriaus 2000 m. sausio 31 d.
įsakymo Nr. 3 "Dėl ataskaitų apie žuvų sugavimą" pripažinimo
netekusiais galios

Įsigaliojo 2010-02-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-06 Nr.16-793
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
sausio 8 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d.
įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002
"Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka" patvirtinimo"
pakeitimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-02-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-06 Nr.16-794
 
Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V "Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" valstybės
projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo
 [Priedas: 1]
Įsigaliojo 2010-02-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-09 Nr.17-806
 
Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo
Nr. D1-358 "Dėl Didžiojo kormorano populiacijos gausos reguliavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: 1]
Įsigaliojo 2010-02-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-09 Nr.17-808
 
Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R
priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"

Įsigaliojo 2010-02-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-09 Nr.17-809
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-02-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-09 Nr.17-811