Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-02-17 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-02-17


Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio
22 d. nutarimo Nr. 1175 "Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos
Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-02-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-02-13 Nr.19-864
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio
12 d. nutarimo Nr. 861 "Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-02-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-02-13 Nr.19-871
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 990 "Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir
savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-02-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-02-13 Nr.19-873
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio
14 d. nutarimo Nr. 647 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2010-02-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-02-13 Nr.19-886
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 "Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų
gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios
nustatymo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-02-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-02-13 Nr.19-887
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
normatyvinio dokumento LAND 89-2010 "Dirvožemio kokybė. Naftos
angliavandenilių C10-C40 kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu"
patvirtinimo

Įsigaliojo 2010-02-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-13 Nr.19-904
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
gegužės 14 d. įsakymo Nr. 242 "Dėl statybos techninio reglamento STR
1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka"
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-02-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-02-13 Nr.19-905