Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-04-21 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-04-21

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigalios 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-04-12 Nr.42-2028

 

Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-12 Nr.42-2037

 

Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų pirkėjų atrankos kriterijų ir vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-12 Nr.42-2038

 

Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių rengimo ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-12 Nr.42-2039

 

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo [Priedai]
Įsigaliojo 2010-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-12 Nr.42-2040

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. D1-590 "Dėl išmetamo šiltnamio dujų kiekio mažinimo dvigubos apskaitos išvengimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-12 Nr.42-2041

 

Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" pakeitimo [Priedas: 1-12]
Įsigaliojo 2010-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-12 Nr.42-2042

 

Dėl Informacijos apie upių baseinų rajonus teikimo visuomenei, vandens naudotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-04-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-15 Nr.43-2069

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigalios 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-15 Nr.43-2070

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-381 "Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-04-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-15 Nr.43-2071

 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimo Nr. 63 "Dėl Lietuvos Respublikos pajūrio krantotvarkos" pakeitimo
Įsigalios 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-04-17 Nr.44-2128

 

Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo [Priedai]
Įsigaliojo 2010-04-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-20 Nr.45-2182

 

Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno Antano Čiunkos galių sustabdymo
Įsigaliojo 2010-04-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-20 Nr.45-2183

 

Dėl priemonės "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo [Priedai]
Įsigaliojo 2010-04-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-20 Nr.45-2184

 

Dėl priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01 "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus" valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo [Priedas: 1  ]
Įsigaliojo 2010-04-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-20 Nr.45-2186