Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-04-28 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-04-28


Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio
pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalios 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2290
 
Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų
įstatymo 2, 5, 7, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

Įsigalios 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2295
 
Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar
susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 2, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 23
straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2010-04-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2302
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 "Dėl Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis
komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-04-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2326
 
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 77, 95, 127,
130, 181, 188, 220, 256 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 123(1)
straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-1042

Įsigaliojo 2010-04-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2327
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m.
sausio 20 d. įsakymo Nr. 24 "Dėl darbų organizavimo žuvims nuo dusimo
gelbėti" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-04-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2349
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 633 "Dėl profesionalios medžioklės plotų
tvarkymo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-04-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2350
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 "Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei
žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-04-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2351
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. D1-550 "Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus
vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-04-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2352
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-213 "Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą
kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-04-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2353
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-280 "Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams
apskaičiavimo tvarkos aprašo, Padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo
bazinių įkainių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
birželio 25 d. įsakymo Nr. 320 "Dėl Hidrobiontams padarytos žalos
skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios"
pakeitimo

Įsigaliojo 2010-04-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2354
 
Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymo
Nr. 88 "Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2010-04-28
Priėmė: Lietuvos archyvų departamentas
Valstybės žinios: 2010-04-27 Nr.48-2374