Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-05-20 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-05-20


Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų
optimizavimo

Įsigaliojo 2010-05-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-05-08 Nr.53-2613
 
Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo
Nr. 348 "Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-05-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-08 Nr.53-2622
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-287 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos
leidimų registro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-05-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-08 Nr.53-262
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-455 "Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir
programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo
subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-05-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-08 Nr.53-2625
 
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 12 d. įsakymo
Nr. 3D-20 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje
ir priekrantės žvejybos specialių reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-05-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-08 Nr.53-2637
 
Dėl Privačių miškų savininkų švietimo, mokymo ir
konsultavimo perspektyvinės programos veiksmų ir priemonių 2010-2011 m. plano
patvirtinimo
 [Priedas:
1 ]
Įsigaliojo 2010-05-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-13 Nr.55-2715
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 "Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-05-14
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-13 Nr.55-2716
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
gegužės 29 d. įsakymo Nr. 265 "Dėl bebrų populiacijos gausos
reguliavimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-05-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-15 Nr.56-2797
 
Dėl Medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė limituojama,
sumedžiojimo per 2010-2011 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo

Įsigaliojo 2010-05-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-15 Nr.56-2798
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-129 "Dėl verslinės žvejybos limito Kuršių
mariose 2010 m." pakeitimo

Įsigaliojo 2010-05-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-15 Nr.56-2799
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 "Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos
žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-05-16
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-15 Nr.56-2800
 
Dėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatymo 5, 8, 16, 18, 18(1), 18(3) ir 19 straipsnių
pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui

Įsigaliojo 2010-05-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-05-18 Nr.57-2813
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-271 "Dėl Medžiotojo bilieto, žvejo
verslininko bilieto, žvejybos bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-05-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-18 Nr.57-2816
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m.
sausio 22 d. įsakymo Nr. 45 "Dėl licencijų medžiojamiesiems gyvūnams
sumedžioti ir žvejybos licencijų galiojimo" ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 480 "Dėl leidimų medžiojamiesiems
gyvūnams medžioti galiojimo" pripažinimo netekusiais galios

Įsigaliojo 2010-05-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-18 Nr.57-2817
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
kovo 20 d. įsakymo Nr. 124 "Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir Medžioklės
trofėjų ekspertų tarybos" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-05-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-18 Nr.57-2818
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
kovo 15 d. įsakymo Nr. D1-113 "Dėl užsienio valstybių laivų žvejybos
Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje kontrolės"
pripažinimo netekusiu galios

Įsigaliojo 2010-05-19
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-18 Nr.57-2819