Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-05-28 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-05-28


 

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo" pakeitimo [Priedas: Visagino savivaldybės miškų ploto schema  ]
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2881

 

Dėl institucijų, atsakingų už UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančių objektų apsaugą Lietuvoje, paskyrimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2883

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-318 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 636 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 261 "Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo" pakeitimo" įgyvendinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2924

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. D1-414 "Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandens telkiniuose kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2925

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 592 "Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2926

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-614 "Dėl Mėgėjiškos žūklės leidimų išdavimo taisyklių ir Mėgėjiškos žūklės leidimų valstybiniuose vandens telkiniuose naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2927

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. D1-413 "Dėl valstybinių vandens telkinių nuomos verslinei žūklei sutarčių bei leidimų naudoti žūklės plotus reikalavimų vykdymo kontrolės" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2929

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-205 "Dėl Verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, Verslinės žvejybos leidimo blanko formos ir Reikalavimų verslinės žvejybos leidimų blankų spausdinimui patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2930

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-617 "Dėl ataskaitų apie 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 1991/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2931

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. D1-230 "Dėl Žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo ir Mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2932

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. D1-544 "Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių sustabdymo ar atėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2933

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. D1-69 "Dėl reikalavimų dokumentų blankų formų spausdinimui ir dokumentų blankų formų patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2934

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. D1-559 "Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2935

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 458 "Dėl Baudos kvitų formos, Baudos kvitų ir jų knygelės aprašymo bei Baudos kvitų išdavimo, naudojimo, saugojimo, apskaitos ir nurašymo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2936

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 91 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų surinkimo ir kaupimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2937

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 "Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" pakeitimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų punktų ir 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 623 "Dėl Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiais galios [Priedas: 1-3 ]
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2938

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-23
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-22 Nr.59-2939

 

Dėl informacijos apie teritorijų planavimo sąlygų, teritorijų planavimo sąlygų sąvadų, statinio projektavimo sąlygų sąvadų ir statybos leidimų išdavimą teikimo
Įsigaliojo 2010-05-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-27 Nr.61-3017

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-05-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-05-27 Nr.61-301