Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-06-11 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-06-11


Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio
21 d. nutarimo Nr. 1651 "Dėl Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių,
Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo miškų
grupėms" pakeitimo
 [Priedai]
Įsigaliojo 2010-06-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-06-03 Nr.64-3156
 
Dėl Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimo
Įsigaliojo 2010-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-03 Nr.64-3170
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-488 "Dėl pavojingas atliekas tvarkančių
įmonių darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-06-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-03 Nr.64-3171
 
Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007-2013 m.
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V
"Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
veiklą "Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas"

Įsigaliojo 2010-06-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-03 Nr.64-3172
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 444 "Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams
sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-06-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-03 Nr.64-3173
 
Dėl aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo
Nr. 726 "Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-06-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-03 Nr.64-3175
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-692 "Dėl Sprendimo dėl patikrinimo akto
patvirtinimo formos patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2010-06-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-03 Nr.64-3176