Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-06-22 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-06-22


Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 39(1)
straipsnio papildymo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo
2010-06-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios:
2010-06-17 Nr.70-3470
 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 56 straipsnio
pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo
2010-06-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios:
2010-06-17 Nr.70-3471
 
Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 7, 8, 9 straipsnių, II
skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir papildymo
ĮSTATYMAS

Įsigaliojo
2010-06-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios:
2010-06-17 Nr.70-3472
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos
14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigalios
2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2010-06-17 Nr.70-3492
 
Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr.
596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" pakeitimo

Įsigaliojo
2010-06-21
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2010-06-17 Nr.70-3496
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio
23 d. įsakymo Nr. 59 "Dėl normatyvinio dokumento LAND 41-2001 "Radionuklidų
išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, žemės ūkio objektų bei atliekant
mokslinius tyrimus normos ir radioaktyviųjų teršalų išmetimo leidimų išdavimo
tvarka" patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas:
Aprašas ]
Įsigaliojo 2010-06-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-17
Nr.70-3497
 
Valstybės tarnybos įstatymo 4, 10 ir 27 straipsnių
pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalios
2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios:
2010-06-19 Nr.71-3542
 
Dėl Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio
draudimo įstatymo 9, 10, 14, 21(1), 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo
įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pensijų
sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo
Lietuvos Respublikos Seimui

Įsigaliojo
2010-06-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios:
2010-06-19 Nr.71-3571