Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-07-02 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-07-02

 

Mėgėjiškos žūklės įstatymo 4 straipsnio pakeitimo
ĮSTATYMAS

Įsigaliojo
2010-06-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios:
2010-06-22 Nr.72-3615
 
Žemės įstatymo 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo
ĮSTATYMAS

Įsigalios
2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios:
2010-06-22 Nr.72-3616
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 23
d. įsakymo Nr. 104 "Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų
registravimo tvarkos" pakeitimo

Įsigaliojo
2010-06-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2010-06-26 Nr.74-3775
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos
31 d. įsakymo Nr. 408 "Dėl Informacijos apie jūros vandenų, kuriuose veisiasi
vėžiagyviai, kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo
2010-06-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2010-06-26 Nr.74-3776
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio
30 d. įsakymo Nr. D1-52 "Dėl Jūros vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai,
kokybės užtikrinimo tvarkos patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo
2010-06-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2010-06-26 Nr.74-3777
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio
31 d. įsakymo Nr. 695 "Dėl Buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų
monitoringo programos patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo
2010-06-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2010-06-26 Nr.74-3780
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 487/361 "Dėl
Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatų
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalios
2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-26
Nr.74-3782
 
Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų
tikslinimo

Įsigaliojo
2010-06-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės
žinios: 2010-06-26 Nr.74-3784
 
 

Pajūrio juostos įstatymo 4, 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS
Įsigaliojo 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-06-05 Nr.65-3194

 

Dėl biudžetinių įstaigų savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo
Įsigaliojo 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-06-05 Nr.65-3210

 

Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3D-117 "Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties "Tvari žuvininkystės regionų plėtra" priemonės "Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo [Priedai]
Įsigaliojo 2010-06-06
Priėmė: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-05 Nr.65-3258

 

Dėl Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-1837
Įsigaliojo 2010-06-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3288

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-5 "Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-06-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3296

 

Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
Įsigaliojo 2010-06-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3297

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-260 "Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-06-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3298

 

Dėl Saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-06-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3299

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 515 "Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo konkurso organizavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3300

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 609 "Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3301

 

Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartis
Įsigaliojo 2010-06-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3302

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. D1-279/4-193 "Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo bendro įgyvendinimo mechanizmo įgyvendinimo strateginių krypčių patvirtinimo bei tarpinstitucinio funkcijų pasiskirstymo įgyvendinant šį mechanizmą" pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2010-06-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3303

 

Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir Kioto vienetų, gaunamų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-06-09
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3304

 

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V1-19 "Dėl Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-06-09
Priėmė: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3334

 

Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V1-19 "Dėl Žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-06-09
Priėmė: Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos
Valstybės žinios: 2010-06-08 Nr.66-3335

 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 19, 25, 27, 28, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS
Įsigaliojo 2010-06-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-06-10 Nr.67-3343

 

Valstybės tarnybos įstatymo 8, 10, 44 straipsnių ir Įstatymo 3 priedo pakeitimo ĮSTATYMAS
Įsigaliojo 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-06-10 Nr.67-3346

 

Valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
Įsigaliojo 2010-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2010-06-10 Nr.67-3347