Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas

2010-08-02 Pranešimas apie paruoštą gyvenamojo namo su priklausiniais statybos ir eksploatacijos Pakalnės kaime, Rusnės sen., Šilutės raj., poveikio aplinkai vertinimo programą

2010-08-02

Vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2010, Nr.2-81) 18-1 punktu Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas informuoja apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą.

Suinteresuota visuomenė, teikdama motyvuotus pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, privalo nurodyti šią informaciją:

1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;

2. motyvuoto pasiūlymo teikimo datą;

3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas motyvuotas pasiūlymas ir/ar tai patvirtinančius įrodymus.


Priedai: