Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-09-07 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-09-07


Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės
26 d. nutarimo Nr. 634 "Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės
paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir
radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo
atliekomis taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-08-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-08-14 Nr.97-5032
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m.
rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 194 "Dėl nenukirsto valstybinio miško
kainų" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-08-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-08-14 Nr.97-5033
 
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m.
rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
laivybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-08-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Valstybės žinios: 2010-08-14 Nr.97-5065
 
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007
m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1V-15 "Dėl Ministerijų, Vyriausybės įstaigų,
įstaigų prie ministerijų nuostatų rengimo rekomendacijų patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2010-08-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2010-08-21 Nr.100-5186
 
Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-04-R
priemonę "Vandens telkinių būklės gerinimas"

Įsigaliojo 2010-08-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-08-21 Nr.100-5191
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-280 "Dėl Padarytos žalos žuvų ištekliams
apskaičiavimo tvarkos aprašo, padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo
bazinių įkainių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
birželio 25 d. įsakymo Nr. 320 "Dėl Hidrobiontams padarytos žalos
skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios"
pakeitimo

Įsigaliojo 2010-08-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-08-21 Nr.100-5193
 
Dėl viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1S-4
"Dėl Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir
viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: Formos   ]
Įsigaliojo 2010-08-27
Priėmė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Valstybės žinios: 2010-08-26 Nr.101-5235; 2010-08-28 Nr.102 (atitaisymas)
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 2
d. nutarimo Nr. 1034 "Dėl Žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei
gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo" ir jį
keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios

Įsigalios 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-09-02 Nr.104-5368
 
Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo
tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2010-09-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-09-02 Nr.104-5386
 
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr.
VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos
užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-09-03
Priėmė: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų
ministerijos
Valstybės žinios: 2010-09-02 Nr.104-5422