Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-09-16 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-09-16


Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos
24 d. nutarimo Nr. 799 "Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-09-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2010-09-07 Nr.105-5432
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 "Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-09-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-07 Nr.105-5447
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 30 d. įsakymo Nr. 219 "Dėl Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos
aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-09-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-07 Nr.105-5448
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-386 "Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2010-09-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-07 Nr.105-5450
 
Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro
tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių aplinkos ministro įsakymų
pripažinimo netekusiais galios
 [Priedas: 1-7   ]
Įsigaliojo 2010-09-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-09 Nr.106-5468
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandžio 30 d. įsakymo Nr. 215 "Dėl statybos techninio reglamento str
1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas" ir jį keitusių
įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Įsigalios 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-09 Nr.106-5471