Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2010-09-07 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2010-10-01

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 "Dėl Privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų nustatymo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-09-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-23 Nr.112-5697

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo [Priedas: 1   ]
Įsigalios 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-23 Nr.112-5698

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 61 "Dėl STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos" patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-09-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-23 Nr.112-5699

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "Dėl žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-27 Nr.114-5848

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 "Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-30 Nr.115-5900

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-643 "Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-30 Nr.115-5901

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas" patvirtinimo" pakeitimo [Priedas: 6 priedas (1-5 lentelės)   ]
Įsigaliojo 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-30 Nr.115-5902

 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-30 Nr.115-5903

 

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai" patvirtinimo
Įsigaliojo 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-30 Nr.115-5904

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 184 "Dėl statybos techninių reglamentų STRr 1.01.06:2002 "Ypatingi statiniai" ir STR 1.01.07:2002 "Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
Įsigaliojo 2010-10-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2010-09-30 Nr.115-5905