Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Informacija apie sustabdytas planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūras

Pranešimas apie UAB „Realco“ biokuro, komunalinių, nepavojingų pramoninių atliekų ir vandens nuotekų dumblo naudojimo energijai gauti, gaminant šilumos ir elektros energiją poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

2011-01-18

2011-01-13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas gavo 2010-11-25 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T11-820, kuriuo nepritaria UAB „Realco“ planuojamai ūkinei veiklai – biokuro, komunalinių, nepavojingų pramoninių atliekų ir vandens nuotekų dumblo naudojimo energijai gauti, gaminant šilumos ir elektros energiją (atliekų naudojimui energijai gauti kogeneracinėje jėgainėje) Dumpių kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105) 8 straipsnio 9 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja priimtas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas.


Priedai: