Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-01-18 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-01-18


Administracinių teisės
pažeidimų kodekso 5, 21, 26, 27, 29, 35, 51(22), 87(7), 89(1), 116, 123,
124(1), 125, 127, 130(2), 131, 133(1), 167(1), 167(2), 172(23), 185, 187(8),
191, 192, 192(1), 221, 222, 225, 226, 231, 239, 241(3), 241(4), 259, 259(1),
260, 260(2), 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 276, 282, 288, 304,
306, 308, 313, 314, 320, 326, 329, 334, 336, 337, 338(1) straipsnių pakeitimo
ir papildymo, 124(4), 132(1), 197(1), 315 straipsnių pripažinimo netekusiais
galios ir Kodekso papildymo 115(4), 124(5), 124(6), 192(2) straipsniais
ĮSTATYMAS

Įsigalios 2011-03-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.157-7968
 
Viešųjų pirkimų įstatymo 2,
4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 39, 40, 43, 45, 49,
57, 62, 74, 85, 86, 89, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo
papildymo 15(1) straipsniu įstatymo 12, 27, 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2010-12-31 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.158-8018
 
Viešųjų pirkimų įstatymo 2,
6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 straipsnių, V skyriaus pavadinimo ir priedo
pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 21(1), 94(1), 95(1), 95(2)
straipsniais ir 98, 99, 100 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo
11 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2010-12-31 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.158-8019
 
Valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 2 ir 19 straipsnių
papildymo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2010-12-31 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas 
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.158-8020
 
Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 909 "Dėl Valstybės
tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės
veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo kriterijų" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.158-8050
 
Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti,
atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus
apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašo bei formų patvirtinimo
 [Priedai] 
Įsigaliojo 2011-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.158-8068
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 "Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas"
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2010-12-31 Nr.158-8069
 
Dėl Leidimų kirsti mišką
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 [Priedai] 
Įsigaliojo 2011-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-01-04 Nr.1-7
 
Dėl Valstybinės aplinkos
apsaugos inspekcijos viršininko 2005 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1A-68
"Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo blanko formos
patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

Įsigaliojo 2011-01-01 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-01-04 Nr.1-16
 
Dėl Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr.
V-1044/D1-673/1V-596 "Dėl teršimo incidentų likvidavimo jūros rajone darbų
plano patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2011-01-05 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija
 
Valstybės žinios: 2011-01-04 Nr.1-18
 
Dėl Padarytos žalos žuvų
ištekliams apskaičiavimo indeksuotų bazinių įkainių 2011 m. patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-01-06 Nr.2-61
 
Dėl prašymo užregistruoti
patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir išrašo apie patvirtintą
teritorijų planavimo dokumentą formų patvirtinimo
 [Priedai] 
Įsigaliojo 2011-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-01-06 Nr.2-62
 
Dėl Žemės ūkio veiklos
subjektų poveikio požeminiam vandeniui vertinimo ir monitoringo tvarkos aprašo
patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-01-06 Nr.2-63
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. D1-151 "Dėl žemės sklypų
pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-01-06 Nr.2-64
 
Dėl Ataskaitų apie
savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių
planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-01-06 Nr.2-65
 
Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 351 "Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.12.05:2002 "Gyvenamųjų namų naudojimo ir
priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka"
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-01-06 Nr.2-66
 
Dėl Gaminant ir naudojant
biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo
 [Priedas: 1-5   ]
Įsigaliojo 2011-01-07 
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-01-06 Nr.2-83