Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-02-22 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-02-22


Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
vasario 27 d. įsakymo Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-02-20
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-02-19 Nr.21-1038
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos
19 d. nutarimo Nr. 1167 "Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės
tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-02-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-02-17 Nr.20-965
 
Dėl regioninės rotacijos principo taikymo vykdant
aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę

Įsigaliojo 2011-02-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-02-17 Nr.20-975
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-398 "Dėl Pažymos apie apmokestinamųjų gaminių
ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos, pažymos apie apmokestinamųjų
gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) formos pildymo taisyklių,
Išduotų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų
panaudojimą (išvežimą) ataskaitos ir Gautų pažymų apie apmokestinamųjų gaminių
ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) ir šių pažymų paskirstymą
organizacijos nariams ataskaitos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2011-02-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-02-14 Nr.19-935
 
Dėl Nenukirsto valstybinio miško kainų indeksavimo
koeficientų patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-02-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-02-14 Nr.19-936