Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-03-02 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-03-02


Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos
tvirtinimo

Įsigaliojo 2011-03-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-03-01 Nr.25-1208
 
Dėl mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydžio
patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-03-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-03-01 Nr.25-1210
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-318 "Dėl Miško dauginamosios medžiagos
tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-03-02
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-03-01 Nr.25-1211
 
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d.
įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų
fondus kodų sąrašo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-03-02
Priėmė: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų
ministerijos
Valstybės žinios: 2011-03-01 Nr.25-1242
 
Dėl Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo
ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-03-02
Priėmė: Aplinkos apsaugos agentūra
Valstybės žinios: 2011-03-01 Nr.25-1248
 
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 1S-49
"Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-03-02
Priėmė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Valstybės žinios: 2011-03-01 Nr.25-1249