Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2011 metai

2011-03-14 (LV4-1060) Atrankos išvada dėl prekybos ir autoserviso statinių statybos poveikio aplinkai vertinimo

2011-03-17


Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai  vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 8 punkto nuostata, informuoja apie priimtą atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės  veiklos poveikio aplinkai vertinimo.
 
Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui teikti  pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Suinteresuota visuomenė, teikdama pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo, privalo nurodyti:
 
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą;
 
2. pasiūlymo teikimo datą;
 
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
 
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.,  adresu Birutės g.16, Klaipėdoje.


Priedai: