Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-05-03 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-05-03


Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-988 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir
tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams
tvirtinimo" taikymo ir papildomos 2011-2013 metų metinės valstybinių miškų
pagrindinių kirtimų normos paskirstymo valstybės įmonėms miškų urėdijoms, 2011
metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų
valdytojams tvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-16 Nr.46-2204
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m.
gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 602 "Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų
valdymo priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-16 Nr.46-2205
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-597 "Dėl Aplinkos ministerijos regionų
aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo
komisijų sudarymo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-17
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-16 Nr.46-2208
 
Dėl Leidimų likviduoti užterštumą ar leidimų mažinti
užterštumą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-04-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-21 Nr.47-2243
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
birželio 14 d. įsakymo Nr. 316 "Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-21 Nr.47-2244
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo
29 d. įsakymo Nr. D1-505 "Dėl už "Natura 2000" teritorijų
stebėseną atsakingos institucijos deklaracijos formos patvirtinimo ir
pasirašymo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-21 Nr.47-2246
 
Dėl Biologiškai skaidžių atliekų naudojimo tręšimui
laikinųjų aplinkosauginių reikalavimų aprašo patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-04-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-21 Nr.47-2247
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-122 "Dėl Žaliųjų pirkimų mokymo programos
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-21 Nr.47-2248
 
Dėl aplinkos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo
Nr. D1-467 "Dėl informacijos ir ataskaitų teikimo Europos Komisijai,
įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-23 Nr.48-2325
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr.
D1-495/3-310 "Dėl Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-24
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-23 Nr.48-2330
 
Darbo kodekso 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
Įsigaliojo 2011-04-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-04-28 Nr.49-2370
 
Dėl tarptautinių sutarčių įsigaliojimo
Įsigaliojo 2011-04-28
Priėmė: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-28 Nr.49
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 "Dėl miškų tvarkymo schemų ir vidinės
miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-28 Nr.49-2408