Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-05-04 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-05-04


Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-426 "Dėl informacijos apie teritorijų
planavimo sąlygų, teritorijų planavimo sąlygų sąvadų, statinio projektavimo
sąlygų sąvadų ir statybos leidimų išdavimą teikimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-12 Nr.43-2045
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 "Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo
dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-12 Nr.43-2046
 
Dėl institucijų ir objektų, kurie privalo turėti
teršimo incidentų likvidavimo lokalinius planus, sąrašo patvirtinimo

Įsigalios 2011-11-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-12 Nr.43-2048
 
Dėl 2010-2011 metų medžioklės sezono medžioklės
trofėjų apžiūros grafiko patvirtinimo
 [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2011-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-12 Nr.43-2049
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento
LAND 46-2002 patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedai]
Įsigaliojo 2011-04-13
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-04-12 Nr.43-2050
 
Atliekų tvarkymo įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 30, 32, 36 straipsnių, antrojo skirsnio,
šeštojo skirsnio pavadinimo ir 4, 5 priedų pakeitimo ir papildymo, Įstatymo
papildymo antruoju(1) skirsniu ir 4(1), 6(1), 7(1), 11(1), 11(2), 12(1), 18(1),
29(1) straipsniais, 29 straipsnio ir 1, 2, 3 priedų pripažinimo netekusiais
galios ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-05-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-05-03 Nr.52-2501
 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(3) ir 242
straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-05-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-05-03 Nr.52-2502
 
Darbo kodekso 101, 146 ir 214 straipsnių pakeitimo
ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-05-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-05-03 Nr.52-2507