Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-05-11 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-05-11


Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio
23 d. nutarimo Nr. 1154 "Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų
patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedai]
Įsigaliojo 2011-05-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-05-07 Nr.54-2597
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio
10 d. nutarimo Nr. 564 "Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto
vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir
maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-05-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-05-07 Nr.54-2598
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario
3 d. nutarimo Nr. 145 "Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų
naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje,
įsigijimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-05-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-05-07 Nr.54-2601
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
gruodžio 8 d. įsakymo Nr. D1-659 "Dėl priemonės "Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" veiklos "Dumblo
tvarkymo infrastruktūros kūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-05-11
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-10 Nr.55-2668
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
liepos 20 d. įsakymo Nr. D1-420 "Dėl Įmonių, tvarkančių fluorintas
šiltnamio efektą sukeliančias dujas, atestavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedas: 2-7   ]
Įsigaliojo 2011-05-11
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-10 Nr.55-2670