Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-05-23 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-05-23

Dėl žuvų apsaugos priemonių polderių siurblinėse ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 1 d. įsakymo Nr. 238 "Dėl žuvų apsaugos ir verslinės žvejybos Šilutės r. Polderiuose" pripažinimo netekusiu galios
Įsigaliojo 2011-05-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-14 Nr.58-2789

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 "Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-05-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-14 Nr.58-2790

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. D1-205 ,,Dėl verslinės žvejybos leidimų vidaus vandens telkiniuose išdavimo tvarkos aprašo, verslinės žvejybos leidimo blanko formos ir reikalavimų verslinės žvejybos leidimų blankų spausdinimui patvirtinimo" pakeitimo
Įsigaliojo 2011-05-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-14 Nr.58-2792

 

Dėl griežtai saugomų gyvūnų rūšių padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-05-15
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-14 Nr.58-2793

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-580 "Dėl Priemonės Nr. VP3-1.4-AM-07-V "Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas" valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo" pakeitimo [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2011-05-18
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-17 Nr.59-2830