Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-06-02 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-06-02


Dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų
nuostatų įgyvendinimo

Įsigaliojo 2011-05-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-05-21 Nr.61-2892
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio
17 d. nutarimo Nr. 909 "Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių
suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-05-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-05-21 Nr.61-2897
 
Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama,
sumedžiojimo per 2011-2012 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
 [Priedas: 1   ]
Įsigaliojo 2011-05-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-21 Nr.61-2912
 
Dėl Viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių
fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo
 [Priedas: Aprašas; 1-4   ]
Įsigaliojo 2011-05-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-21 Nr.61-2913
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-629 "Dėl Adutiškio-Guntauninkų miškų,
Gedžiūnų miško, Gubernijos miško, Padauguvos miško, Plinkšių miško, Rūdninkų
girios, Šimonių girios, Taujėnų-Užulėnio miškų ir Žaliosios girios biosferos
poligonų įsteigimo, jų nuostatų ir ribų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-05-22
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-21 Nr.61-2914
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio reglamento STR
1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo"
pakeitimo
 [Priedai]
Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-21 Nr.61-2915
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. D1-828 "Dėl statybos techninio reglamento STR
1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedai]
Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-21 Nr.61-2916
 
Statybos įstatymo 40 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-05-24 Nr.62-2937
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario
23 d. nutarimo Nr. 223 "Dėl Specialiosios bendrųjų miškų ūkio reikmių
finansavimo programos 2011 metų išlaidų sąmatos pagal priemones
patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-05-27
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-05-26 Nr.63-2992
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
liepos 23 d. įsakymo Nr. 377 "Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos
prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-05-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-28 Nr.65-3076
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-239 "Dėl Kasybos pramonės atliekų
tvarkymo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-05-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-28 Nr.65-3077
 
Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal
panaudos sutartis

Įsigaliojo 2011-05-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-28 Nr.65-3078
 
Dėl Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomos suderinto
nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal direktyvos 2003/87/EB 10a
straipsnį pereinamojo laikotarpio sąjungos taisyklės, įgyvendinimo

Įsigaliojo 2011-05-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-28 Nr.65-3079
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
liepos 16 d. įsakymo Nr. D1-400 "Dėl valstybės įmonės
"Problematika" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties
įvertinimą" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-05-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-28 Nr.65-3080
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-76 "Dėl ūkio subjektų, kurie nėra
perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2011-05-29
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-05-28 Nr.65-3082