Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-06-14 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-06-14


Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui,
finansuojamam pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3
prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę
"Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"

Įsigaliojo 2011-06-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-02 Nr.67-3192
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1063 "Dėl Intelektualios miškų ūkio
elektroninių paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-02 Nr.67-3193
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-731 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.
VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-02 Nr.67-3194
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.
VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-02 Nr.67-3195
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-618 "Dėl finansavimo skyrimo projektams,
finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
VP3-1.4-AM-06-R priemonę "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas"
pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-02 Nr.67-3196
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr.
D1-592/4-531 "Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams
paskirstymo 2008-2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą
įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams
taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-03
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-02 Nr.67-3197
 
 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo
209(7) straipsniu ir 224, 259(1), 320 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-04 Nr.68-3216
 
Antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymo
pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalios 2011-08-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-04 Nr.68-3224
 
Žuvininkystės įstatymo 4, 7, 9 ir 22 straipsnių
pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-06-04
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-04 Nr.68-3227
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. D1-753 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.4-AM-09-K priemonę
"Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių
įgyvendinimas" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-04 Nr.68-3264
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-597 "Dėl Aplinkos ministerijos regionų
aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo
komisijų sudarymo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-04 Nr.68-3265
 
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010
m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1V-219 "Dėl Valstybės tarnautojų
kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-05
Priėmė: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-04 Nr.68-3270
 
Darbo kodekso 88, 108, 113, 130(1), 132 straipsnių
pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMAS

Įsigalios 2011-12-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-07 Nr.69-3288
 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo
41(13) straipsniu ir 233 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigaliojo 2011-06-07
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-07 Nr.69-3289
 
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7,
8, 10 straipsnių pakeitimo, 56 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 8(1)
ir 8(2) straipsniais įstatymo projekto Nr. XIP-2891 ir Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodekso 171(3), 247(7) ir 259(1) straipsnių
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2892

Įsigaliojo 2011-06-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-06-07 Nr.69-3296
 
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo
Nr. 3D-264 "Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų
programos antrosios prioritetinės krypties "Akvakultūra, žvejyba vidaus
vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir
rinkodara" priemonės "Žuvininkystės ir akvakultūros produktų
perdirbimas ir rinkodara" įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedai]
Įsigaliojo 2011-06-08
Priėmė: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-07 Nr.69-3297
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 717 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-09 Nr.70-3337
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės
"Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo
sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-09 Nr.70-3338
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-749 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.
VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-09 Nr.70-3339
 
Dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto
"Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas
bei pritaikymas turizmo plėtrai" VP3-1.4-AM-04-R priemonę "Vandens telkinių
būklės gerinimas"

Įsigaliojo 2011-06-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-09 Nr.70-3340
 
Dėl papildomo finansavimo neskyrimo projektui pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka
ir darnus vystymasis" VP3-3.1-AM-01-V priemonę "Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"

Įsigaliojo 2011-06-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-09 Nr.70-3341
 
Dėl aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr.
D1-57 "Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo
plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų
bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-10
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-09 Nr.70-3342
 
Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių
ir vidaus vandenų transportu įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalios 2012-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3368
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės
12 d. nutarimo Nr. 343 "Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų
patvirtinimo" papildymo

Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3389
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23
d. nutarimo Nr. 337 "Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu
Lietuvos Respublikoje" pakeitimo

Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3391
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio
22 d. nutarimo Nr. 84 "Dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais
Lietuvos Respublikos teritorijoje" pakeitimo

Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3392
 
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3,
20, 22, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.
XIP-2915, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo
įstatymo projekto Nr. XIP-2916, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2917 ir Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259(1) straipsnių
pakeitimo ir kodekso papildymo 991(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-2918

Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3394
 
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189(1)
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos
Respublikos Seimui

Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3398
 
Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo įstatymo 1, 2, 3, 4, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo, papildymo
4(1), 4(2), 8(1) straipsniais įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos
Seimui

Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3412
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo
22 d. nutarimo Nr. 1138 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3422
 
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 "Dėl
Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro
privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos
energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3430
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-988 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-415 "Dėl pagrindinių ir
tarpinių miško kirtimų apimčių valstybinių miškų valdytojams 2009-2013 metams
tvirtinimo" taikymo ir papildomos 2011-2013 metų metinės valstybinių miškų
pagrindinių kirtimų normos paskirstymo valstybės įmonėms miškų urėdijoms, 2011
metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos kitiems valstybinių miškų
valdytojams tvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3432
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-470 "Dėl Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų
ir švarios plėtros projektų vykdymo tvarkos aprašo ir kioto vienetų, gaunamų
vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus,
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3433
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-748 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.VP3-3.1-AM-01-V
"Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra"
pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3434
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m.
birželio 17 d. įsakymo Nr. D1-336 "Dėl finansavimo skyrimo projektams
pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.
VP3-3.1-AM-01-V "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra" pakeitimo

Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3435
 
Dėl Rekomendacijų specialiųjų planų koncepcijoms planuojant
viešojo naudojimo rekreacines teritorijas (vandens telkinius ir jų pakrantes)
patvirtinimo

Įsigaliojo 2011-06-12
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-11 Nr.71-3436