Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujausi

2011-06-27 Informacija apie teisės aktų pakeitimus

2011-06-27


Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42, 46, 51,
51(2), 51(8), 51(10), 51(14), 52(2), 53, 61, 62(1), 67, 68, 70, 75, 76, 77,
77(1), 78, 78(1), 85, 86, 87, 88, 90, 159(3), 159(4), 162, 162(1), 163, 163(9),
163(13), 189(16), 221, 224, 232(1), 242, 259(1), 264 straipsnių pakeitimo ir
papildymo ir Kodekso papildymo 82(1), 269(1) straipsniais ĮSTATYMAS

Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-14 Nr.72-3463
 
Darbo kodekso 78 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS
Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-14 Nr.72-3470
 
Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo
tvarkos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-14 Nr.72-3471
 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo
187(14), 187(15), 238(2) straipsniais ir 259(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMAS

Įsigalios 2011-07-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-14 Nr.72-3473
 
Statybos įstatymo 10, 14, 15, 17, 29, 43(1)
straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu
ĮSTATYMAS

Įsigalios 2012-01-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas
Valstybės žinios: 2011-06-14 Nr.72-3476
 
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 "Dėl statybos techninio reglamento STR
2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas" patvirtinimo" pakeitimo
 [Priedai]
Įsigalios 2012-02-01
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-16 Nr.73-3521
 
Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo [Priedas: Statybos produktų sąrašas 
 ]
Įsigalios 2011-06-30
Priėmė: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Valstybės žinios: 2011-06-16 Nr.73-3523