Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2011 metai

2011-08-08 (LV4-3122) Galutinė atrankos išvada dėl E. Stoškaus planuojamos ūkinės veiklos smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimo 9,9193 ha ploto žemės sklype esančiame Kojelių kaime, Klaipėdos raj. poveikio aplinkai vertinimo

2011-08-09


Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 13 punkto nuostata, informuoja apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės  veiklos poveikio aplinkai vertinimo.


Priedai: