Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

2011 metai

2011-07-11 (LV4-2775) Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - 30 MW bendros galios vėjo elektrinių statybos ir eksploatacijos Lumpėnų ir Trakininkų kaimuose, Pagėgių sav. poveikio aplinkai vertinimo

2011-07-12


Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 89-4732 ) 13 punkto nuostata, informuoja apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės  veiklos poveikio aplinkai vertinimo.


Priedai: