Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas

Naujienos

2018-07-03 INFORMACIJA APIE REORGANIZACIJĄ

2018-07-03

Informuojame, kad Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas reorganizuotas ir prijungtas prie Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, kuris po reorganizavimo tęsia veiklą perimdamas reorganizuotos biudžetinės įstaigos teises ir pareigas. Aktualią informaciją rasite Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos tinklalapyje adresu https://aad.lrv.lt/.

XML