Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas

Naujienos

2017-10-04 Akcija "Lašiša 2017"

2017-10-04

Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos specialistai, vykdydami akciją „Lašiša 2017“, Minijos upėje 2017-09-30 nustatė šiurkštų mėgėjų žvejybos taisyklių reikalavimų pažeidimą. Minijos upėje buvo pastatytas tinklas, kurio laimikiu pažeidėjui neteko pasidžiaugti. Po ilgų valandų pasaloje, pareigūnai ryte prie tinklo sulaukė pažeidėjo.

2017-10-03 Prasidėjo akcija "Garažiukas 2017"

2017-10-03

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2017 m. spalio 3 d. pradeda vykdyti akciją „Garažiukas“ kuri tęsis iki 2017 m. lapkričio 4 d. Šios akcijos tikslas - užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą autotransporto priežiūros ir remonto sektoriuje ir užkirsti kelią aplinkos teršimui transporto priemonių atliekomis.

2017-10-02 Nustatytas MARPOL 73/78 konvencijos ir Sieros direktyvos 2012/33/ES reikalavimų pažeidimas

2017-10-02

Vadovaujantis tarptautine MARPOL 73/78 konvencija bei ES Sieros direktyva 2012/33/ES, 2017 m. rugsėjo 11 d. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Jūros aplinkos apsaugos agentūros pareigūnai. vykdydami aplinkos apsaugos kontrolę, atliko į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą atplaukusio laivo „Marie Elise“ planinį patikrinimą. Patikrinimo metu buvo paimtas MARPOL 73/78 VI priedo užantspauduotas vartojamo kuro mėginys bei išsiųstas ištirti į Valstybinės vartotojų teisių tarnybos naftos produktų laboratoriją. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog laive buvo vartojamas jūrinis gazolis, neatitinkantis nustatytų MARPOL 73/78 konvencijos, Sieros direktyvos 2012/33/ES bei Lietuvos Respublikos vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro kokybės rodiklių. Gavus laboratorijos išvadas laivas jau buvo išplaukęs į tarptautinius vandenis. Apie nustatytą netinkamos kokybės kuro vartojimo atvejį buvo informuota laivo vėliavos valstybės atsakinga administracija (Liberijos jūrinė administracija).

Svarbi informacija ūkio subjektams ir fiziniams asmenims: nuo š.m. liepos 1 d. keičiasi aplinkosauginius leidimus išduodanti institucija

2014-07-01

Informuojame, kad nuo 2014 m. liepos 1 d. ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo kompetentingos institucijos funkcijas perims Aplinkos apsaugos agentūra.

Ilgas laukimas davė rezultatų

2013-07-11

Š. m. liepos 11 d. naktį, gavę informacijos apie pastatytus tinklus Medžiotojų ir žvejų draugijos Klaipėdos skyriaus nuomojamame Laukžemių tvenkinyje, liaudiškai vadinamu „Ekete“, jau nuo 2 val. nakties Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai kartu su neetatiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi pasislėpę laukė pastatytų tinklų šeimininkų.

XML