Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas

Naujienos

2018-04-13 KLAIPĖDOS REGIONO MEDŽIOTOJŲ DĖMESIUI

2018-04-13

ietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija informuoja, kad teisės medžioti suteikimo egzaminai vyks 2018 m. balandžio 24 d., gegužės 16 d. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamente, adresu Birutės g. 16, Klaipėda, gegužės 9 d. Tauragės MŽD, adresu Kranto g. 10, Tauragė. Egzaminų pradžia – 9 val. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai pateikiami Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Klaipėdos skyriui (Sodų g. 4, Klaipėda) ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki egzamino pradžios. Informacija teikiama tel. 8-46 410529, 861838833.

2018-03-28 1 Laivas „peržengė ribas“

2018-03-28

2018-03-21 d. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Jūros aplinkos apsaugos agentūros pareigūnai, vykdydami aplinkos apsaugos kontrolę vadovaudamiesi tarptautine MARPOL 73/78 konvencija bei ES Sieros direktyva 2016/802/ES, atliko planinį į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą atplaukusio laivo „MRC HATICE ANA“ (IMO Nr.9536935) patikrinimą. Patikrinimo metu buvo paimti vartojamo kuro mėginiai bei nusiųsti tyrimui į Valstybinės vartotojų teisių tarnybos naftos produktų laboratoriją. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog laive buvo vartojamas jūrinis gazolis, neatitinkantis nustatytų MARPOL 73/78 konvencijos, Sieros direktyvos 2016/802/ES bei LR vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro kokybės rodiklių.

2018-03-15 Incidentas uoste

2018-03-15

2018-03-13 dieną apie 15 val. buvo gautas pranešimas apie iš laivo išsiliejusius naftos teršalus į doką, esantį AB „Vakarų laivų gamyklos“ teritorijoje. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Jūros aplinkos apsaugos agentūros specialistams nuvykus į įvykio vietą buvo nustatyta, jog iš laivo „EEMS COBALT“, IMO Nr. 9013062, perpilant kurą iš vienos cisternos į kitą, išsiliejo apie 20 litrų dyzelino ant doko denio bei nedidelis kiekis kuro pateko į Kuršių marias ir greitai išsisklaidė. Laivo kapitonui surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas.

2018-02-26 Akcija "Kaminukas"

2018-02-26

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas šių metų sausio 15 d. – vasario 18 d. vykdė aplinkosauginę akciją „Kaminukas“, kuri buvo skirta aplinkos oro taršos bei neteisėto atliekų deginimo prevencijai. Akcijos metu atlikta 34 reidai, patikrinti 248 fiziniai ir juridiniai asmenys. Reidų ir patikrinimų metu nustatyti 3 pažeidimai, skirta 330 eurų baudų.

2018-02-23 Informacija apie reorganizaciją

2018-02-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 159 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas reorganizuojamas jungimo būdu, jo teisėms ir pareigoms pereinant Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

XML